Sportovní den – 2. 9. 2016

Ani jsme se nenadáli a druhý den po začátku školního roku jsme se setkali na školním pozemku. I když nám počasí nepřálo, nic nám nezabránilo ve sportovních aktivitách. Rozdělili jsme se do družstev a začali sportovat. Učitelé neváhali a zapojili se společně s námi do hry ve vybíjené,  v nohejbalu a „petangue“, házeli jsme šipkami a nebáli jsme se ani střílet ze vzduchovky. Odměnou všem bylo opékání špekáčků, při kterém nás už kromě ohýnku zahřívalo sluníčko. Všem moc chutnalo!