Návštěva soudu

Studenti prvního, druhého a třetího ročníku navštívili dne 17. 5. 2016 Okresní soud v Uherském Hradišti. Náplní návštěvy soudu byla přítomnost studentů na reálném soudním řízení, kdy se projednával spor o anulaci darovací smlouvy a navrácení darů. Studenti si při tomto jednání osvěžili své teoretické znalosti v praxi a mohli posoudit argumenty obou zúčastněných stran. Při tomto jednání mohli studenti také zaznamenat určitá tvrzení s velice emotivním podtextem. Každý si tedy nakonec udělal obrázek o celém řízení, které bylo ve výsledku odročeno.