Slavnostní zahájení školního roku

Tradiční valnou hromadou žáků a jejich učitelů za účasti zřizovatele školy Prof. Ing. Oldřicha Kratochvíla, PhD., CSc., MBA, Dr.h.c. zahájilo SGaSOŠ s.r.o. v Kunovicích školní rok 2015/2016. Vítáme nové žáky i učitele! Úspěšný školní rok všem!