Informace o studiu pro střední a starší generaci

 

Čím je člověk starší, tím je více ohrožený ve své pracovní pozici. Je tomu tak i přes to, že má neskonale vyšší životní zkušenosti a v kritických situacích je uvážlivější. Znevýhodnění těchto lidí, kteří mají pro podnik nesmírnou cenu, je způsobeno tím, že oproti mladým lidem často hůře využívají nově nastupující informační systémy a že jsou často handicapováni neznalostí cizích jazyků. Přitom ve své profesi jsou tito lidé velice zkušení a nenahraditelní pro své životní i profesní zkušenosti.

Tito moudří lidé se často bojí dokončit si středoškolské  vzdělání a doplnit si kompetence práce s informačními systémy. Bojí se matematiky, bojí se cizích jazyků. Naše zkušenosti ale ukazují, že když je výuka přizpůsobená tomu, čím uchazeč při nástupu ke studiu právě disponuje, lze mu postavit pro něj na míru ušitý studijní program. Informatiku potřebnou pro rozvoj své profese zvládne a za tři roky studia se naučit cizí jazyk tak, aby se domluvil se svými zahraničními kolegy ve své profesi. Všichni studenti v průběhu studia najdou nové přátele a získají potřebnou sebedůvěru.

Také organizaci studia Vám přizpůsobíme. Instalací našich technologií jsme dosáhli minimální neúspěšnost posluchačů. A co je hlavní, o naše absolventy je ze strany zaměstnavatelů zájem, protože jsou velice kvalitní.

Není výjimkou, že u nás studují lidé 50+ a že patří mezi velice úspěšné.

Pokud se Vám tento systém líbí, srdečně Vás do našeho týmu zveme.