Písemná maturitní zkouška z jazyka českého

Ve středu dne 11. 4. 2018 se v celé republice konala písemná maturitní zkouška z jazyka českého. Studenti čtvrtých ročníku tak poprvé na vlastní kůži pocítili atmosféru maturitní zkoušky. Od 11 hodin se začali scházet ve školní budově, slavnostně oblečení, někteří sebevědomě, jiní s patřičnou dávkou nervozity. A ve 12 hodin vše vypuklo. Řádky záznamových archů se začaly plnit úvahami o „obyčejném životě“, vypravováními o pirátech, nebo jinými útvary, které mají prokázat slohové schopnosti na...
Zobrazit více

Výlet na lasergame

Středa před velikonočními prázdninami se nesla ve znamení virtuální reality. Naši žáci navštívili laser arenu v Uherském Hradišti. Hra je vtáhla natolik, že si ji někteří zopakovali dokonce vícekrát. Z dnešního dopoledne si všichni odnesli příjemný zážitek.
Zobrazit více

Školní kolo matematického Klokana

Dne 16. 3. 2018 se na naší škole konalo již tradiční školní kolo matematické olympiády Klokan. Žáci měli možnost ověřit si své matematické dovednosti při řešení netradičních úloh a srovnat je s dovednostmi svých spolužáků. Soutěžící byli podle věku rozděleni do dvou kategorií – Junior (1. – 2. ročník) a Student (3. – 4- ročník). Úspěšní řešitelé budou mít možnost postoupit do okresního kola stejnojmenné soutěže.
Zobrazit více

27. Výročí

11. března 2018 oslaví náš komplex dvacáté sedmé výročí svého založení. 25. března 1991 zahájila svoji činnost naše střední škola a vyšší odborná škola, z níž se vyvinula vysoká škola - EPI s.r.o. SOŠ byla spuštěna jako čtvrtá soukromá střední škola, VOŠ jako první soukromá vyšší odborná škola a EPI jako druhá soukromá vysoká škola v ČR a SR. VOŠ převzala náplň z Conestoga Colleges a Vancouver College, EPI od IT of Sligó. Naši střední školu k dnešnímu dni absolvovalo 1 716 maturantů.
Zobrazit více

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – OKRESNÍ KOLO

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se na SOŠ a Gymnáziu ve Starém Městě konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval student 2.A Richard Dubný. Soutěž se skládala z poslechu, konverzace na vylosované téma, řešení jazykových situací a popisu a srovnání obrázků. V silné konkurenci vítězů školních kol jsme se sice na stupních vítězů neumístili, ale Richard si odnesl cenné zkušenosti, které může využít například u maturitní zkoušky. Děkujeme mu za účast a těšíme se na ...
Zobrazit více

Stužkovací večírek

V pátek 9. 12. 2018 byli studenti čtvrtých ročníků oficiálně pasování za maturanty. U této příležitosti se sešli současní i bývalí vyučující našich maturantů. Pasování se slavnostně ujal zřizovatel SG a SOŠ Kunovice pan Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA., kterému při předávání maturitních stužek sekundovala ředitelka školy paní Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA. Všem maturantům gratulujeme k pasování a přejeme jim úspěšně zdolání maturitní zkoušky.
Zobrazit více

Konec pololetí

Dne 31. 1. 2018 proběhlo na naší škole tradiční předávání pololetního výpisu z vysvědčení. Někteří studenti obdrželi kromě výpisu také pochvalu třídního učitele, popř. ředitele školy. Všem žákům gratulujeme a do dalšího pololetí přejeme mnoho studijních úspěchů.
Zobrazit více

Proběhlo školní kolo olympiády z ruského jazyka

Vybraní nejlepší studenti, připravené podklady a fotografie známých i méně známých míst a také drobet nervozity. Tak začalo školní kolo olympiády z ruského jazyka, které proběhlo 30. ledna.  Studenti nejprve absolvovali přípravu k samostatném projevu na téma, které si náhodně vybrali. Následovala konverzace nad fotografiemi a dalšími připravenými materiály a vše uzavřel poslech připraveného textu. V něm studenti hledali odpovědi na předem písemně připravené dotazy. Svým výkonem nezklamal ...
Zobrazit více

Vyrazili jsme načerpat vánoční atmosféru

Vánoce už klepou na dveře, a tak jsme s žáky vyrazili načerpat vánoční atmosféru na trhy do Uherského Hradiště. Poslední předprázdninové ráno jsme se všichni učitelé i žáci sešli v Uherském Hradišti. Společně jsme posnídali v místní kavárně a poté vyrazili na vánoční trhy. Z každého rohu na nás dýchala vánoční atmosféra. Ze stánků se linula lákavá vůně vánočního punče, sladkostí a jiných dobrot. Do kroku nám vyhrávaly koledy. Výlet jsme si všichni užili a domů jsme odcházeli příjemně naladěni na...
Zobrazit více

Filmový maratón

Poslední týden před Vánoci jsme se rozhodli žákům zpestřit čtvrtečním filmovým maratónem. Učitelé vybrali v návaznosti na své předměty filmy, které rozšíří jejich znalosti v daných předmětech. Výběr témat byl pestrý. Naše škola se proměnila v jedno velké kino s několika promítacími sály. Žáci si mohli vybrat filmy, jejichž tematika je nejvíce zajímá. Jako ve správném kině nechyběl ani pop corn, který jsme doplnili o vánoční punč, abychom žákům umocnili atmosféru blížících se svátků.
Zobrazit více

Školní kolo olympiády z anglického jazyka

Dne 20.12.2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Soutěže se tradičně účastní nejlepší angličtináři 1. – 3. ročníků. I tento rok je čekala písemná část (složená z poslechu a gramatického testu) a část ústní (popis obrázku a konverzace na vylosované téma). Vítězem školního kola se stal Richard Dubný ze třídy 2. A. Richardovi srdečně blahopřejeme a držíme palce v okresním kole, které proběhne v únoru 2018 v SOŠ a Gymnáziu Staré Město. Všem soutěžícím děkujem...
Zobrazit více

Předvánoční toulání starou Prahou

Studenti maturitních tříd se zúčastnili tradičního výletu do našeho hlavního města. Ve vánočně nazdobené  Praze jsme prošli řadu historických památek nejen Staroměstské a Václavské náměstí, Karlův most, Hradčany, Kampu, ale i Lennonovu zeď, Pražský metronom, Sochu Franze Kafky, Tančící dům a mnohá další velmi zajímavá místa. Studentům se výlet moc líbil a atmosféra Prahy je příjemně naladila na nadcházející vánoční svátky.
Zobrazit více

Navštívil nás Mikuláš

Rok se s rokem sešel a je zde opět advent. Blíží se Vánoce, svátky klidu a míru. A než starý rok vystřídá nový, je třeba zúčtovat se všemi hříšníky. Naši školu navštívil Mikuláš, který přišel rozsoudit naše studenty. Na pomoc si s sebou vzal anděla a hned dva neposedné čerty. Hříšníkům vyčinil, andílky pochválil. Všichni slíbili, že se polepší, proto byli nakonec andílkem obdarování sladkou odměnou.
Zobrazit více