Jarní tradice

Čtvrtek 26. dubna se nesl v duchu zvyků. Dopoledne zpestřilo žákům zkrácenou výuku tradiční poslední zvonění našich maturantů, které bylo letos doplněno o oslavu jarních tradic. Na programu bylo stavění máje a pálení čarodějnic. Všichni měli plné ruce práce. Naše šikovná děvčata zdobila májka a připravovala improvizovanou čarodějnici. Statní kluci zase kopali jámu na májku a zakládali oheň, jak na opékání špekáčků, tak i na závěrečné upálení naší čarodějnice. Dopoledne jsme si všichni moc užili....
Zobrazit více

Poslední zvonění

Ve čtvrtek 26. dubna nastal našim maturantům očekávaný poslední školní den, a jak už bývá zvykem, připravili si maturanti na tento den tradiční poslední zvonění. Rozloučili se tak tímto symbolickým aktem se střední školou a nyní už se mohou doma v poklidu připravovat na maturitu. Všem u zkoušky dospělosti přejeme mnoho úspěchů.
Zobrazit více

Písemná maturitní zkouška z jazyka českého

Ve středu dne 11. 4. 2018 se v celé republice konala písemná maturitní zkouška z jazyka českého. Studenti čtvrtých ročníku tak poprvé na vlastní kůži pocítili atmosféru maturitní zkoušky. Od 11 hodin se začali scházet ve školní budově, slavnostně oblečení, někteří sebevědomě, jiní s patřičnou dávkou nervozity. A ve 12 hodin vše vypuklo. Řádky záznamových archů se začaly plnit úvahami o „obyčejném životě“, vypravováními o pirátech, nebo jinými útvary, které mají prokázat slohové schopnosti na...
Zobrazit více

Výlet na lasergame

Středa před velikonočními prázdninami se nesla ve znamení virtuální reality. Naši žáci navštívili laser arenu v Uherském Hradišti. Hra je vtáhla natolik, že si ji někteří zopakovali dokonce vícekrát. Z dnešního dopoledne si všichni odnesli příjemný zážitek.
Zobrazit více

Školní kolo matematického Klokana

Dne 16. 3. 2018 se na naší škole konalo již tradiční školní kolo matematické olympiády Klokan. Žáci měli možnost ověřit si své matematické dovednosti při řešení netradičních úloh a srovnat je s dovednostmi svých spolužáků. Soutěžící byli podle věku rozděleni do dvou kategorií – Junior (1. – 2. ročník) a Student (3. – 4- ročník). Úspěšní řešitelé budou mít možnost postoupit do okresního kola stejnojmenné soutěže.
Zobrazit více

27. Výročí

11. března 2018 oslaví náš komplex dvacáté sedmé výročí svého založení. 25. března 1991 zahájila svoji činnost naše střední škola a vyšší odborná škola, z níž se vyvinula vysoká škola - EPI s.r.o. SOŠ byla spuštěna jako čtvrtá soukromá střední škola, VOŠ jako první soukromá vyšší odborná škola a EPI jako druhá soukromá vysoká škola v ČR a SR. VOŠ převzala náplň z Conestoga Colleges a Vancouver College, EPI od IT of Sligó. Naši střední školu k dnešnímu dni absolvovalo 1 716 maturantů.
Zobrazit více

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – OKRESNÍ KOLO

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se na SOŠ a Gymnáziu ve Starém Městě konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval student 2.A Richard Dubný. Soutěž se skládala z poslechu, konverzace na vylosované téma, řešení jazykových situací a popisu a srovnání obrázků. V silné konkurenci vítězů školních kol jsme se sice na stupních vítězů neumístili, ale Richard si odnesl cenné zkušenosti, které může využít například u maturitní zkoušky. Děkujeme mu za účast a těšíme se na ...
Zobrazit více

Stužkovací večírek

V pátek 9. 12. 2018 byli studenti čtvrtých ročníků oficiálně pasování za maturanty. U této příležitosti se sešli současní i bývalí vyučující našich maturantů. Pasování se slavnostně ujal zřizovatel SG a SOŠ Kunovice pan Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA., kterému při předávání maturitních stužek sekundovala ředitelka školy paní Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA. Všem maturantům gratulujeme k pasování a přejeme jim úspěšně zdolání maturitní zkoušky.
Zobrazit více

Konec pololetí

Dne 31. 1. 2018 proběhlo na naší škole tradiční předávání pololetního výpisu z vysvědčení. Někteří studenti obdrželi kromě výpisu také pochvalu třídního učitele, popř. ředitele školy. Všem žákům gratulujeme a do dalšího pololetí přejeme mnoho studijních úspěchů.
Zobrazit více

Proběhlo školní kolo olympiády z ruského jazyka

Vybraní nejlepší studenti, připravené podklady a fotografie známých i méně známých míst a také drobet nervozity. Tak začalo školní kolo olympiády z ruského jazyka, které proběhlo 30. ledna.  Studenti nejprve absolvovali přípravu k samostatném projevu na téma, které si náhodně vybrali. Následovala konverzace nad fotografiemi a dalšími připravenými materiály a vše uzavřel poslech připraveného textu. V něm studenti hledali odpovědi na předem písemně připravené dotazy. Svým výkonem nezklamal ...
Zobrazit více

Vyrazili jsme načerpat vánoční atmosféru

Vánoce už klepou na dveře, a tak jsme s žáky vyrazili načerpat vánoční atmosféru na trhy do Uherského Hradiště. Poslední předprázdninové ráno jsme se všichni učitelé i žáci sešli v Uherském Hradišti. Společně jsme posnídali v místní kavárně a poté vyrazili na vánoční trhy. Z každého rohu na nás dýchala vánoční atmosféra. Ze stánků se linula lákavá vůně vánočního punče, sladkostí a jiných dobrot. Do kroku nám vyhrávaly koledy. Výlet jsme si všichni užili a domů jsme odcházeli příjemně naladěni na...
Zobrazit více

Filmový maratón

Poslední týden před Vánoci jsme se rozhodli žákům zpestřit čtvrtečním filmovým maratónem. Učitelé vybrali v návaznosti na své předměty filmy, které rozšíří jejich znalosti v daných předmětech. Výběr témat byl pestrý. Naše škola se proměnila v jedno velké kino s několika promítacími sály. Žáci si mohli vybrat filmy, jejichž tematika je nejvíce zajímá. Jako ve správném kině nechyběl ani pop corn, který jsme doplnili o vánoční punč, abychom žákům umocnili atmosféru blížících se svátků.
Zobrazit více